LOM ŽULA FENRIS - KOZÁROVICE

Těžíme kozárovickou žulu. Dodáváme stavební kvádry, kostkovou dlažbu, tříděnou stavební drť a zakázkové žulové monolity.

Informace o kozárovické žule    Ceny naší produkce

Kozárovická žula (granodiorit) se těží v okolí obce Kozárovice, která spadá do lomařské oblasti středočeského (sázavského) plutonu. Kozárovická žula je známá více jak 100 let. V roce 1900 byla použita při stavbě vídeňského parlamentu a následovně na dalších stavbách v Evropě. U nás ji můžeme vidět na nádvoří hradu Zvíkov, v pražském metru na trase “A” a “C” jako obklady nebo dlažbu, na schodišti Národního muzea a jinde. Žula má střední zrnitost. Barva je šedá až modrošedá s častými šedočernými uzavřeninami o velikosti 2-10 cm. Používá se nejvíce v exteriéru na stavební kvádry, kostkovou dlažbu a hrubé kamenické práce. V interiéru se používá většinou jako broušené dlaždice na podlahy o velké rozloze s četným pohybem lidí. Díky své kvalitě je velmi vyhledávaným sortimentem na českém i zahraničním trhu.
Kostky, mozaiky a haklíky

kostka 8x10 cm 1 850 Kč/t
kostka 15x17 cm 1 800 Kč/t
kostka 8x10x5 cm 2 150 Kč/t
kostka 18x18 cm 1 850 Kč/t
kostka 18x18x9 cm 2 200 Kč/t
kostka 7x9 cm 2 000 Kč/t
mozaika 4x6 cm 2 500 Kč/t
mozaika 6x8 cm 2 200 Kč/t
Haklík štípaný 2 200 Kč/t

Kámen pro vodní stavby

regulační – štípaný export (cca 25 kg) 700 Kč/t
regulační – štípaný 16 - 60 kg 450 Kč/t
záhozový tlučený 30 – 50 kg 285 Kč/t
záhozový tlučený 50 – 200 kg 200 Kč/t
záhozový 200 – 1500 kg 150 Kč/t
Drcené kamenivo - frakce

0-32 165 Kč/t
32-63 170 Kč/t
63-250 150 Kč/t
Tříděná skrývka certifikovaná 0 – 20 130 Kč/t